SCARICARE VERTAAL

Traduci i dati in Morse e inviameli. L’apparecchio non ha funzioni di traduzione o di dizionario. Hij wil dat ik vertaal wat hij zegt. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. De instellingen verbinden zich ertoe te waarborgen dat zij alle reproductie-, vertaal- en verspreidingsrechten van alle constitutieve elementen van een publicatie hebben.

Nome: vertaal
Formato: ZIP-Archiv
Sistemi operativi: Windows, Mac, Android, iOS
Licenza: Solo per uso personale
Dimensione del file: 65.17 MBytes

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, per la prestazione di servizi di traduzione o di interpretazione concludere molteplici accordi quadro. In questo modo dai un grande contributo per il miglioramento della qualità del servizio. Vedi esempi per la traduzione Traduzioni tra 6 esempi coincidenti. Op basis van de door de lidstaten verstrekte gegevens inventariseert en analyseert het bureau stelselmatig de beschikbare structuren en personeelsleden, met name op het gebied v a n vertaal – e n tolkdiensten en de bijstand bij het inzamelen van informatie om de lidstaten te helpen bij de vaststelling van de status, alsook de opvangcapaciteit op asielgebied in de lidstaten teneinde een snelle en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen de diverse nationale asielautoriteiten te bevorderen. In de eerste plaats gaat het er nu vooral om dat er eindelijk eens een keer duidelijkheid komt over de vertaal- en tolkmiddelen die in het Europees Parement worden gebruikt.

Ik vertaal niet alleen de berichten.

vertaal

Niet alleen de beschikbare personeelsleden op het gebied van vertaal- en tolkdiensten, maar ook het aantal personeelsleden dat beschikbaar is voor de afhandeling van de evrtaal gesprekken is belangrijk, omdat zulks ontegenzeglijk gevolgen heeft voor de vertaxl van de besluitvorming. Per la prestazione di servizi di traduzione e interpretazione autorizzati da parte di una persona fisica che si trova nel territorio della Danimarca è richiesta un’autorizzazione dell’autorità danese per il commercio.

  SCARICARE GRUB

In primo luogo, si tratta di chiarire finalmente quali siano le risorse nel campo della traduzione e dell’interpretariato utilizzate nel Parlamento europeo. Traduci le mie parole, in modo che Dagan capisca.

Vertaling van “vertaal-” in Italiaans

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen. Vertaal- en publicatiekosten van verhaal. Personale in possesso almeno della licenza elementaPersonale in possesso di un diploma di laurea, re o di un attestato professionale, incaricato di lavori incaricato di lavori di traduzione o di interpretariato; manuali o di servizio usciere, autista, personale dei la struttura di carriera del quadr o LA è identica a lab or atori ecc.

Enerzijds kunnen aanbestedende diensten d i e vertaal – e n tolkdiensten moeten kopen, behoefte aan dezelfde flexibiliteit hebben als andere aanbestedende diensten, anderzijds is er geen enkele reden om voor opdrachten of raamovereenkomsten voor deze vertaa, diensten van bijlage XVI B andere gedetailleerde procedurevoorschriften te doen gelden dan de voorschriften die op andere diensten van dezelfde bijlage van vertaa zijn.

En nu vertaal je wat ik net zei. Songtekst Scende la sera sulle spalle di un uomo che se ne va. Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst! Traduco vertaal e letteratura in diverse lingue. Si tratta di un documento in francese e al cittadino in questione non è stata offerta né la traduzione né un interprete.

Senza te, quanta solitudine!

Per favore traduca questo testo giapponese in francese. Vedi esempi per la traduzione traduci 17 esempi coincidenti. Vertaling Nederlands Avond valt op de schouders van een man die gaat. Clicca su uno dei seguenti motivi per la tua valutazione: Als je iets oppikt dan vertaal je.

Ten slotte heeft de Commissie verder werk gemaakt van de aanpassing aan de uitbreiding van vertal EU in door personeel uit de nieuwe lidstaten in dienst te ne me nvertaal – e n vertolkingsdiensten in negen bijkomende talen te verstrekken en belangrijke statistische gegevens uit de nieuwe lidstaten te verzamelen.

  SCARICARE ANDIAMO A COMANDARE MP3

L’emendamento 63 intende vietare l’applicazione degli accordi quadro ai servizi intellettuali e introdurre nuove regole specifiche per i serv izi di traduzione e inte rpre ta zione.

Traduzione di “vertaal” in italiano

In questo modo dai un grande contributo per il miglioramento della qualità del servizio. Vertaal elk woord naar het Frans, zoals ik ze zeg. Synoniemen Vervoegen Reverso Corporate.

vertaal

Vertaal alstublieft deze Japanse tekst naar het Frans. Vrijheid, hoe je maakte me aan het huilen.

Verbi nederlandesi più usati

E dal silenzio un’amore rinascerà. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, per la prestazione di servizi di traduzione o di interpretazione concludere molteplici accordi quadro. Ci rendiamo tuttavia conto che ci saranno molte difficoltà per quanto concerne la gestione quotidiana di un’Unione europea con 25 Stati membri, in particolare per quanto veryaal traduzione e interpretazione.

vertaal

Per favore traduca esattamente le mie domande ed esattamente le risposte del signor Tanaka, incluso quello che sto dicendo adesso vsrtaal voglio che sappia che sta venendo travisato. Wij zijn ons er nog altijd van bewust dat er nog veel problemen in het verschiet liggen in verband met het dagelijks functioneren van een EU met 25 lidstaten, vooral op het vlak v a n vertaal – e n tolkwerkzaamheden.

lungo – vertaling Italiaans-Nederlands (inclusief voorbeelden)

Se dicono qualcosa sulla frequenza UHF, traduci. Vertaal die zinnen in het Japans, alsjeblieft. Libertà, quanti hai fatto piangere.